Jump to content
Fivem-DEV.cz

aligaming96

Members
 • Content Count

  29
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Nováček

About aligaming96

 • Rank
  Bronze III

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Webhooky nejsou funkční. Je mi jasné, že by se našel expert co by spamoval…. do konzole to nehází žádnou chybu a ten příkaz jde normálně použit ale neodešle to na dis.
 2. Ahoj, hledám tento script na tebexu ale nemůžu ho nikde najít. Nevíte jeho název? Zde je z fivem - store https://fivem-store.com/product/status-hud-v33/ Předem děkuji.
 3. Bohužel ne. Líbí se mi tyto Logy. Jde mi jen o log commandu /car a teoreticky givovani penez a itemu
 4. @BzZz Omlvám se , že jsem nereagoval dříve, každopádně jsem řešil ještě spoustu věcí. Zde je můj es_extended/server/commands.lua local CAR_HOOK = 'https://discord.com/api/webhooks/942377143927701504/S_4eRDaqwAW2gL-SU--XSbuI2OQ4G-QqDRdwqQ23mXTvWjloKkwBv3-VQ_2o7M1F97iy' -- spawn vozidel local SET_HOOK = 'https://discord.com/api/webhooks/942377143927701504/S_4eRDaqwAW2gL-SU--XSbuI2OQ4G-QqDRdwqQ23mXTvWjloKkwBv3-VQ_2o7M1F97iy' -- set peněz local GIVE_HOOK = 'https://discord.com/api/webhooks/942377143927701504/S_4eRDaqwAW2gL-SU--XSbuI2OQ4G-QqDRdwqQ23mXTvWjloKkwBv3-VQ_2o7M1F97iy' -- givnutí peněz local ITEM_HOOK = 'https://discord.com/api/webhooks/942377143927701504/S_4eRDaqwAW2gL-SU--XSbuI2OQ4G-QqDRdwqQ23mXTvWjloKkwBv3-VQ_2o7M1F97iy' -- givování itemů ESX.RegisterCommand('setcoords', 'admin', function(xPlayer, args, showError) xPlayer.setCoords({x = args.x, y = args.y, z = args.z}) end, false, {help = _U('command_setcoords'), validate = true, arguments = { {name = 'x', help = _U('command_setcoords_x'), type = 'number'}, {name = 'y', help = _U('command_setcoords_y'), type = 'number'}, {name = 'z', help = _U('command_setcoords_z'), type = 'number'} }}) ESX.RegisterCommand('setjob', 'admin', function(xPlayer, args, showError) if ESX.DoesJobExist(args.job, args.grade) then args.playerId.setJob(args.job, args.grade) else showError(_U('command_setjob_invalid')) end end, true, {help = _U('command_setjob'), validate = true, arguments = { {name = 'playerId', help = _U('commandgeneric_playerid'), type = 'player'}, {name = 'job', help = _U('command_setjob_job'), type = 'string'}, {name = 'grade', help = _U('command_setjob_grade'), type = 'number'} }}) ESX.RegisterCommand('car', 'admin', function(xPlayer, args, showError) xPlayer.triggerEvent('esx:spawnVehicle', args.car) local player = xPlayer.getIdentifier(-1) local player2 = xPlayer.getName(-1) local embed = { { ["color"] = 7829367, ["title"] = "Spawn vozidla", ["description"] = "`Admin:` ".. player2 .."\n`Identifikace:` ".. player .."\n`Vozidlo:` ".. args.car, ["footer"] = { ["text"] = os.date('%H:%M - %d. %m. %Y', os.time()), ["icon_url"] = "https://www.freeiconspng.com/thumbs/error-icon/error-icon-32.png", }, } } PerformHttpRequest(CAR_HOOK, function(err, text, headers) end, 'POST', json.encode({username = 'Použití příkazu /car', embeds = embed}), { ['Content-Type'] = 'application/json' }) end, false, {help = _U('command_car'), validate = false, arguments = { {name = 'car', help = _U('command_car_car'), type = 'any'} }}) Jde mi zatím jen o příkaz /car.
 5. Je to Boss menu, jde tam najimat lidi ale dávat jim třeba bonus za odvedenou práci. Zkusím to, třeba to pomůže Měl si pravdu. Zjistil jsem, že v databázi se někomu nepropsalo jméno a bylo tam místo jména "NULL", kvůli tomu nefungoval script. Jsi best. Dá se tu někde dát doporučení? :D
 6. Vždy to tak dělám. Mě je divné, že na ostatní frakce to funguje bez problému ale na job police to nefunguje. Každopádně ti děkuji za tvojí reakci.
 7. Ahoj, včera jsem si zakoupil tento script. Funguje dobře až na LSPD. Zde to ani boss menu neotevře. Nevíte někdo, kde může být chyba? Díky za případné nápady. Díky
 8. Mě momentalne scamnul o celej server, pak si me bloknul a vymazal zpravy. Zapomel na to že normalni clovek si dela zalohy.
 9. @tygeloscz Kdyžtak můj dis je: Kinggamer#7035
 10. @tygeloscz nejde mi ti tam napsat. Musíš mi nejprve přijmout žádost o přátelství
 11. aligaming96

  Pomoc s gcphone

  Já ho kupoval protože to má spoustu věcí udělaných. Ale můžeš mi ho sem hodit. Rád ho vyzkouším a možná se na ten placený vykašlu
 12. aligaming96

  Pomoc s gcphone

  Nevíte někdo jak toto fixnout? Myslíš, že bys zvládnul fixnout volání? --==================================================================================== -- #Author: Jonathan D @Gannon -- #Version 2.0 --==================================================================================== ESX = nil TriggerEvent('esx:getSharedObject', function(obj) ESX = obj end) math.randomseed(os.time()) --- Pour les numero du style XXX-XXXX function getPhoneRandomNumber() return '0' .. math.random(50000,59999) end --- Exemple pour les numero du style 06XXXXXXXX -- function getPhoneRandomNumber() -- return '0' .. math.random(600000000,699999999) -- end --[[ Ouverture du téphone lié a un item Un solution ESC basé sur la solution donnée par HalCroves https://forum.fivem.net/t/tutorial-for-gcphone-with-call-and-job-message-other/177904 --]] --[[ ESX.RegisterServerCallback('gcphone:getItemAmount', function(source, cb, item) print('gcphone:getItemAmount call item : ' .. item) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) local items = xPlayer.getInventoryItem(item) if items == nil then cb(0) else cb(items.count) end end) --]] local ESX = nil TriggerEvent('esx:getSharedObject', function(obj) ESX = obj end) ESX.RegisterServerCallback('gcphone:getItemAmount', function(source, cb, item) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) local qtty = xPlayer.getInventoryItem(item).count cb(qtty) end) --==================================================================================== -- SIM CARDS // Thanks to AshKetchumza for the idea an some code. --==================================================================================== RegisterServerEvent('gcPhone:useSimCard') AddEventHandler('gcPhone:useSimCard', function(source, identifier) local _source = source local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) local myPhoneNumber = nil repeat myPhoneNumber = getPhoneRandomNumber() local id = getIdentifierByPhoneNumber(myPhoneNumber) until id == nil MySQL.Async.insert("UPDATE users SET phone_number = @myPhoneNumber WHERE identifier = @identifier", { ['@myPhoneNumber'] = myPhoneNumber, ['@identifier'] = xPlayer.identifier }, function (rows) xPlayer.removeInventoryItem('sim_card', 1) local num = getNumberPhone(xPlayer.identifier) TriggerClientEvent("gcPhone:myPhoneNumber", _source, num) TriggerClientEvent("gcPhone:contactList", _source, getContacts(identifier)) TriggerClientEvent("gcPhone:allMessage", _source, getMessages(identifier)) TriggerClientEvent('gcPhone:getBourse', _source, getBourse()) sendHistoriqueCall(_source, num) end) end) ESX.RegisterUsableItem('sim_card', function (source) TriggerEvent('gcPhone:useSimCard', source) end) --==================================================================================== -- Utils --==================================================================================== function getSourceFromIdentifier(identifier, cb) local xPlayers = ESX.GetPlayers() for i=1, #xPlayers, 1 do local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(xPlayers) if(xPlayer.identifier ~= nil and xPlayer.identifier == identifier) or (xPlayer.identifier == identifier) then cb(xPlayer.source) return end end cb(nil) end function getNumberPhone(identifier) local result = MySQL.Sync.fetchAll("SELECT users.phone_number FROM users WHERE users.identifier = @identifier", { ['@identifier'] = identifier }) if result[1] ~= nil then return result[1].phone_number end return nil end function getIdentifierByPhoneNumber(phone_number) local result = MySQL.Sync.fetchAll("SELECT users.identifier FROM users WHERE users.phone_number = @phone_number", { ['@phone_number'] = phone_number }) if result[1] ~= nil then return result[1].identifier end return nil end function getIdentifiant(id) for _, v in ipairs(id) do return v end end function getOrGeneratePhoneNumber (identifier, cb) local identifier = identifier local myPhoneNumber = getNumberPhone(identifier) if myPhoneNumber == '0' or myPhoneNumber == nil then repeat myPhoneNumber = getPhoneRandomNumber() local id = getIdentifierByPhoneNumber(myPhoneNumber) until id == nil MySQL.Async.insert("UPDATE users SET phone_number = @myPhoneNumber WHERE identifier = @identifier", { ['@myPhoneNumber'] = myPhoneNumber, ['@identifier'] = identifier }, function () cb(myPhoneNumber) end) else cb(myPhoneNumber) end end --==================================================================================== -- Contacts --==================================================================================== function getContacts(identifier) local result = MySQL.Sync.fetchAll("SELECT * FROM phone_users_contacts WHERE phone_users_contacts.identifier = @identifier", { ['@identifier'] = identifier }) return result end function addContact(source, identifier, number, display) local sourcePlayer = tonumber(source) MySQL.Async.insert("INSERT INTO phone_users_contacts (`identifier`, `number`,`display`) VALUES(@identifier, @number, @display)", { ['@identifier'] = identifier, ['@number'] = number, ['@display'] = display, },function() notifyContactChange(sourcePlayer, identifier) end) end function updateContact(source, identifier, id, number, display) local sourcePlayer = tonumber(source) MySQL.Async.insert("UPDATE phone_users_contacts SET number = @number, display = @display WHERE id = @id", { ['@number'] = number, ['@display'] = display, ['@id'] = id, },function() notifyContactChange(sourcePlayer, identifier) end) end function deleteContact(source, identifier, id) local sourcePlayer = tonumber(source) MySQL.Sync.execute("DELETE FROM phone_users_contacts WHERE `identifier` = @identifier AND `id` = @id", { ['@identifier'] = identifier, ['@id'] = id, }) notifyContactChange(sourcePlayer, identifier) end function deleteAllContact(identifier) MySQL.Sync.execute("DELETE FROM phone_users_contacts WHERE `identifier` = @identifier", { ['@identifier'] = identifier }) end function notifyContactChange(source, identifier) local sourcePlayer = tonumber(source) local identifier = identifier if sourcePlayer ~= nil then TriggerClientEvent("gcPhone:contactList", sourcePlayer, getContacts(identifier)) end end RegisterServerEvent('gcPhone:addContact') AddEventHandler('gcPhone:addContact', function(display, phoneNumber) local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier addContact(sourcePlayer, identifier, phoneNumber, display) end) RegisterServerEvent('gcPhone:updateContact') AddEventHandler('gcPhone:updateContact', function(id, display, phoneNumber) local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier updateContact(sourcePlayer, identifier, id, phoneNumber, display) end) RegisterServerEvent('gcPhone:deleteContact') AddEventHandler('gcPhone:deleteContact', function(id) local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier deleteContact(sourcePlayer, identifier, id) end) --==================================================================================== -- Messages --==================================================================================== function getMessages(identifier) local result = MySQL.Sync.fetchAll("SELECT phone_messages.* FROM phone_messages LEFT JOIN users ON users.identifier = @identifier WHERE phone_messages.receiver = users.phone_number", { ['@identifier'] = identifier }) return result --return MySQLQueryTimeStamp("SELECT phone_messages.* FROM phone_messages LEFT JOIN users ON users.identifier = @identifier WHERE phone_messages.receiver = users.phone_number", {['@identifier'] = identifier}) end RegisterServerEvent('gcPhone:_internalAddMessage') AddEventHandler('gcPhone:_internalAddMessage', function(transmitter, receiver, message, owner, cb) cb(_internalAddMessage(transmitter, receiver, message, owner)) end) function _internalAddMessage(transmitter, receiver, message, owner) local Query = "INSERT INTO phone_messages (`transmitter`, `receiver`,`message`, `isRead`,`owner`) VALUES(@transmitter, @receiver, @message, @isRead, @owner);" local Query2 = 'SELECT * from phone_messages WHERE `id` = @id;' local Parameters = { ['@transmitter'] = transmitter, ['@receiver'] = receiver, ['@message'] = message, ['@isRead'] = owner, ['@owner'] = owner } local id = MySQL.Sync.insert(Query, Parameters) return MySQL.Sync.fetchAll(Query2, { ['@id'] = id })[1] end function addMessage(source, identifier, phone_number, message) local sourcePlayer = tonumber(source) local otherIdentifier = getIdentifierByPhoneNumber(phone_number) local myPhone = getNumberPhone(identifier) if otherIdentifier ~= nil then local tomess = _internalAddMessage(myPhone, phone_number, message, 0) getSourceFromIdentifier(otherIdentifier, function (osou) if tonumber(osou) ~= nil then -- TriggerClientEvent("gcPhone:allMessage", osou, getMessages(otherIdentifier)) TriggerClientEvent("gcPhone:receiveMessage", tonumber(osou), tomess) end end) end local memess = _internalAddMessage(phone_number, myPhone, message, 1) TriggerClientEvent("gcPhone:receiveMessage", sourcePlayer, memess) end function setReadMessageNumber(identifier, num) local mePhoneNumber = getNumberPhone(identifier) MySQL.Sync.execute("UPDATE phone_messages SET phone_messages.isRead = 1 WHERE phone_messages.receiver = @receiver AND phone_messages.transmitter = @transmitter", { ['@receiver'] = mePhoneNumber, ['@transmitter'] = num }) end function deleteMessage(msgId) MySQL.Sync.execute("DELETE FROM phone_messages WHERE `id` = @id", { ['@id'] = msgId }) end function deleteAllMessageFromPhoneNumber(source, identifier, phone_number) local source = source local identifier = identifier local mePhoneNumber = getNumberPhone(identifier) MySQL.Sync.execute("DELETE FROM phone_messages WHERE `receiver` = @mePhoneNumber and `transmitter` = @phone_number", {['@mePhoneNumber'] = mePhoneNumber,['@phone_number'] = phone_number}) end function deleteAllMessage(identifier) local mePhoneNumber = getNumberPhone(identifier) MySQL.Sync.execute("DELETE FROM phone_messages WHERE `receiver` = @mePhoneNumber", { ['@mePhoneNumber'] = mePhoneNumber }) end RegisterServerEvent('gcPhone:sendMessage') AddEventHandler('gcPhone:sendMessage', function(phoneNumber, message) local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier addMessage(sourcePlayer, identifier, phoneNumber, message) end) RegisterServerEvent('gcPhone:deleteMessage') AddEventHandler('gcPhone:deleteMessage', function(msgId) deleteMessage(msgId) end) RegisterServerEvent('gcPhone:deleteMessageNumber') AddEventHandler('gcPhone:deleteMessageNumber', function(number) local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier deleteAllMessageFromPhoneNumber(sourcePlayer,identifier, number) -- TriggerClientEvent("gcphone:allMessage", sourcePlayer, getMessages(identifier)) end) RegisterServerEvent('gcPhone:deleteAllMessage') AddEventHandler('gcPhone:deleteAllMessage', function() local _source = source xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier deleteAllMessage(identifier) end) RegisterServerEvent('gcPhone:setReadMessageNumber') AddEventHandler('gcPhone:setReadMessageNumber', function(num) local _source = source xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier setReadMessageNumber(identifier, num) end) RegisterServerEvent('gcPhone:deleteALL') AddEventHandler('gcPhone:deleteALL', function() local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier deleteAllMessage(identifier) deleteAllContact(identifier) appelsDeleteAllHistorique(identifier) TriggerClientEvent("gcPhone:contactList", sourcePlayer, {}) TriggerClientEvent("gcPhone:allMessage", sourcePlayer, {}) TriggerClientEvent("appelsDeleteAllHistorique", sourcePlayer, {}) end) --==================================================================================== -- Gestion des appels --==================================================================================== local AppelsEnCours = {} local PhoneFixeInfo = {} local lastIndexCall = 10 function getHistoriqueCall (num) local result = MySQL.Sync.fetchAll("SELECT * FROM phone_calls WHERE phone_calls.owner = @num ORDER BY time DESC LIMIT 120", { ['@num'] = num }) return result end function sendHistoriqueCall (src, num) local histo = getHistoriqueCall(num) TriggerClientEvent('gcPhone:historiqueCall', src, histo) end function saveAppels (appelInfo) if appelInfo.extraData == nil or appelInfo.extraData.useNumber == nil then MySQL.Async.insert("INSERT INTO phone_calls (`owner`, `num`,`incoming`, `accepts`) VALUES(@owner, @num, @incoming, @accepts)", { ['@owner'] = appelInfo.transmitter_num, ['@num'] = appelInfo.receiver_num, ['@incoming'] = 1, ['@accepts'] = appelInfo.is_accepts }, function() notifyNewAppelsHisto(appelInfo.transmitter_src, appelInfo.transmitter_num) end) end if appelInfo.is_valid == true then local num = appelInfo.transmitter_num if appelInfo.hidden == true then num = "###-####" end MySQL.Async.insert("INSERT INTO phone_calls (`owner`, `num`,`incoming`, `accepts`) VALUES(@owner, @num, @incoming, @accepts)", { ['@owner'] = appelInfo.receiver_num, ['@num'] = num, ['@incoming'] = 0, ['@accepts'] = appelInfo.is_accepts }, function() if appelInfo.receiver_src ~= nil then notifyNewAppelsHisto(appelInfo.receiver_src, appelInfo.receiver_num) end end) end end function notifyNewAppelsHisto (src, num) sendHistoriqueCall(src, num) end RegisterServerEvent('gcPhone:getHistoriqueCall') AddEventHandler('gcPhone:getHistoriqueCall', function() local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) identifier = xPlayer.identifier local srcPhone = getNumberPhone(identifier) sendHistoriqueCall(sourcePlayer, num) end) RegisterServerEvent('gcPhone:register_FixePhone') AddEventHandler('gcPhone:register_FixePhone', function(phone_number, coords) Config.FixePhone[phone_number] = {name = _U('phone_booth'), coords = {x = coords.x, y = coords.y, z = coords.z}} TriggerClientEvent('gcPhone:register_FixePhone', -1, phone_number, Config.FixePhone[phone_number]) end) RegisterServerEvent('gcPhone:internal_startCall') AddEventHandler('gcPhone:internal_startCall', function(source, phone_number, rtcOffer, extraData) if Config.FixePhone[phone_number] ~= nil then onCallFixePhone(source, phone_number, rtcOffer, extraData) return end local rtcOffer = rtcOffer if phone_number == nil or phone_number == '' then print('BAD CALL NUMBER IS NIL') return end local hidden = string.sub(phone_number, 1, 1) == '#' if hidden == true then phone_number = string.sub(phone_number, 2) end local indexCall = lastIndexCall lastIndexCall = lastIndexCall + 1 local sourcePlayer = tonumber(source) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) local identifier = xPlayer.identifier local srcPhone = '' if extraData ~= nil and extraData.useNumber ~= nil then srcPhone = extraData.useNumber else srcPhone = getNumberPhone(identifier) end local destPlayer = getIdentifierByPhoneNumber(phone_number) local is_valid = destPlayer ~= nil and destPlayer ~= identifier AppelsEnCours[indexCall] = { id = indexCall, transmitter_src = sourcePlayer, transmitter_num = srcPhone, receiver_src = nil, receiver_num = phone_number, is_valid = destPlayer ~= nil, is_accepts = false, hidden = hidden, rtcOffer = rtcOffer, extraData = extraData } if is_valid == true then getSourceFromIdentifier(destPlayer, function (srcTo) if srcTo ~= nill then AppelsEnCours[indexCall].receiver_src = srcTo TriggerEvent('gcPhone:addCall', AppelsEnCours[indexCall]) TriggerClientEvent('gcPhone:waitingCall', sourcePlayer, AppelsEnCours[indexCall], true) TriggerClientEvent('gcPhone:waitingCall', srcTo, AppelsEnCours[indexCall], false) else TriggerEvent('gcPhone:addCall', AppelsEnCours[indexCall]) TriggerClientEvent('gcPhone:waitingCall', sourcePlayer, AppelsEnCours[indexCall], true) end end) else TriggerEvent('gcPhone:addCall', AppelsEnCours[indexCall]) TriggerClientEvent('gcPhone:waitingCall', sourcePlayer, AppelsEnCours[indexCall], true) end end) RegisterServerEvent('gcPhone:startCall') AddEventHandler('gcPhone:startCall', function(phone_number, rtcOffer, extraData) local _source = source TriggerEvent('gcPhone:internal_startCall',_source, phone_number, rtcOffer, extraData) end) RegisterServerEvent('gcPhone:candidates') AddEventHandler('gcPhone:candidates', function (callId, candidates) -- print('send cadidate', callId, candidates) if AppelsEnCours[callId] ~= nil then local _source = source local to = AppelsEnCours[callId].transmitter_src if _source == to then to = AppelsEnCours[callId].receiver_src end -- print('TO', to) TriggerClientEvent('gcPhone:candidates', to, candidates) end end) RegisterServerEvent('gcPhone:acceptCall') AddEventHandler('gcPhone:acceptCall', function(infoCall, rtcAnswer) local id = infoCall.id if AppelsEnCours[id] ~= nil then if PhoneFixeInfo[id] ~= nil then onAcceptFixePhone(source, infoCall, rtcAnswer) return end AppelsEnCours[id].receiver_src = infoCall.receiver_src or AppelsEnCours[id].receiver_src if AppelsEnCours[id].transmitter_src ~= nil and AppelsEnCours[id].receiver_src~= nil then AppelsEnCours[id].is_accepts = true AppelsEnCours[id].rtcAnswer = rtcAnswer TriggerClientEvent('gcPhone:acceptCall', AppelsEnCours[id].transmitter_src, AppelsEnCours[id], true) SetTimeout(10000, function() TriggerClientEvent('gcPhone:acceptCall', AppelsEnCours[id].receiver_src, AppelsEnCours[id], false) end) saveAppels(AppelsEnCours[id]) end end end) RegisterServerEvent('gcPhone:rejectCall') AddEventHandler('gcPhone:rejectCall', function (infoCall) local _source = source local id = infoCall.id if AppelsEnCours[id] ~= nil then if PhoneFixeInfo[id] ~= nil then onRejectFixePhone(source, infoCall) return end if AppelsEnCours[id].transmitter_src ~= nil then TriggerClientEvent('gcPhone:rejectCall', AppelsEnCours[id].transmitter_src) end if AppelsEnCours[id].receiver_src ~= nil then TriggerClientEvent('gcPhone:rejectCall', AppelsEnCours[id].receiver_src) end if AppelsEnCours[id].is_accepts == false then saveAppels(AppelsEnCours[id]) end TriggerEvent('gcPhone:removeCall', AppelsEnCours) AppelsEnCours[id] = nil end end) RegisterServerEvent('gcPhone:appelsDeleteHistorique') AddEventHandler('gcPhone:appelsDeleteHistorique', function (numero) local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) local identifier = xPlayer.identifier local srcPhone = getNumberPhone(identifier) MySQL.Sync.execute("DELETE FROM phone_calls WHERE `owner` = @owner AND `num` = @num", { ['@owner'] = srcPhone, ['@num'] = numero }) end) function appelsDeleteAllHistorique(srcIdentifier) local srcPhone = getNumberPhone(srcIdentifier) MySQL.Sync.execute("DELETE FROM phone_calls WHERE `owner` = @owner", { ['@owner'] = srcPhone }) end RegisterServerEvent('gcPhone:appelsDeleteAllHistorique') AddEventHandler('gcPhone:appelsDeleteAllHistorique', function () local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) local identifier = xPlayer.identifier appelsDeleteAllHistorique(identifier) end) --==================================================================================== -- OnLoad --==================================================================================== AddEventHandler('esx:playerLoaded',function(playerId, xPlayer) local sourcePlayer = playerId local identifier = xPlayer.identifier local num = getNumberPhone(identifier) getOrGeneratePhoneNumber(identifier, function (myPhoneNumber) TriggerClientEvent('gcPhone:myPhoneNumber', sourcePlayer, myPhoneNumber) TriggerClientEvent('gcPhone:contactList', sourcePlayer, getContacts(identifier)) TriggerClientEvent('gcPhone:allMessage', sourcePlayer, getMessages(identifier)) TriggerClientEvent('gcPhone:getBourse', sourcePlayer, getBourse()) sendHistoriqueCall(sourcePlayer, num) end) end) RegisterServerEvent('gcPhone:allUpdate') AddEventHandler('gcPhone:allUpdate', function() local _source = source local sourcePlayer = tonumber(_source) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) while xPlayer == nil do xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(_source) Citizen.Wait(10000) end local identifier = xPlayer.identifier local num = getNumberPhone(identifier) TriggerClientEvent("gcPhone:myPhoneNumber", sourcePlayer, num) TriggerClientEvent("gcPhone:contactList", sourcePlayer, getContacts(identifier)) TriggerClientEvent("gcPhone:allMessage", sourcePlayer, getMessages(identifier)) TriggerClientEvent('gcPhone:getBourse', sourcePlayer, getBourse()) sendHistoriqueCall(sourcePlayer, num) end) --[[ AddEventHandler('onMySQLReady', function () MySQL.Async.fetchAll("DELETE FROM phone_messages WHERE (DATEDIFF(CURRENT_DATE,time) > 10)") end) --]] --==================================================================================== -- App bourse --==================================================================================== function getBourse() -- Format -- Array -- Object -- libelle type String | Nom -- price type number | Prix actuelle -- difference type number | Evolution -- local result = MySQL.Sync.fetchAll("SELECT * FROM `recolt` LEFT JOIN `items` ON items.`id` = recolt.`treated_id` WHERE fluctuation = 1 ORDER BY price DESC",{}) local result = { { libelle = 'Google', price = 125.2, difference = -12.1 }, { libelle = 'Microsoft', price = 132.2, difference = 3.1 }, { libelle = 'Amazon', price = 120, difference = 0 }} return result end --==================================================================================== -- App ... WIP --==================================================================================== -- SendNUIMessage('ongcPhoneRTC_receive_offer') -- SendNUIMessage('ongcPhoneRTC_receive_answer') -- RegisterNUICallback('gcPhoneRTC_send_offer', function (data) -- end) -- RegisterNUICallback('gcPhoneRTC_send_answer', function (data) -- end) function onCallFixePhone (source, phone_number, rtcOffer, extraData) local indexCall = lastIndexCall lastIndexCall = lastIndexCall + 1 local hidden = string.sub(phone_number, 1, 1) == '#' if hidden == true then phone_number = string.sub(phone_number, 2) end local sourcePlayer = tonumber(source) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) local identifier = xPlayer.identifier local srcPhone = '' if extraData ~= nil and extraData.useNumber ~= nil then srcPhone = extraData.useNumber else srcPhone = '###-####' -- This change was made for public phones without phone number reading in mind end AppelsEnCours[indexCall] = { id = indexCall, transmitter_src = sourcePlayer, transmitter_num = srcPhone, receiver_src = nil, receiver_num = phone_number, is_valid = false, is_accepts = false, hidden = hidden, rtcOffer = rtcOffer, extraData = extraData, coords = Config.FixePhone[phone_number].coords } PhoneFixeInfo[indexCall] = AppelsEnCours[indexCall] TriggerClientEvent('gcPhone:notifyFixePhoneChange', -1, PhoneFixeInfo) TriggerClientEvent('gcPhone:waitingCall', sourcePlayer, AppelsEnCours[indexCall], true) end function onAcceptFixePhone(source, infoCall, rtcAnswer) local id = infoCall.id AppelsEnCours[id].receiver_src = source if AppelsEnCours[id].transmitter_src ~= nil and AppelsEnCours[id].receiver_src~= nil then AppelsEnCours[id].is_accepts = true AppelsEnCours[id].forceSaveAfter = true AppelsEnCours[id].rtcAnswer = rtcAnswer PhoneFixeInfo[id] = nil TriggerClientEvent('gcPhone:notifyFixePhoneChange', -1, PhoneFixeInfo) TriggerClientEvent('gcPhone:acceptCall', AppelsEnCours[id].transmitter_src, AppelsEnCours[id], true) SetTimeout(1000, function() -- change to +1000, if necessary. TriggerClientEvent('gcPhone:acceptCall', AppelsEnCours[id].receiver_src, AppelsEnCours[id], false) end) saveAppels(AppelsEnCours[id]) end end function onRejectFixePhone(source, infoCall, rtcAnswer) local id = infoCall.id PhoneFixeInfo[id] = nil TriggerClientEvent('gcPhone:notifyFixePhoneChange', -1, PhoneFixeInfo) TriggerClientEvent('gcPhone:rejectCall', AppelsEnCours[id].transmitter_src) if AppelsEnCours[id].is_accepts == false then saveAppels(AppelsEnCours[id]) end AppelsEnCours[id] = nil end
 13. aligaming96

  Pomoc s gcphone

  nejde mi to sem vložit. Už mě ten telefon opravdu sere. Z ničeho nic mi přeslo fungovat i volání, smsky i fofeni na insta nejde vytvorit ani nový kontakt
 14. aligaming96

  Pomoc s gcphone

  Toto jméno v žádném scriptu právě napsáno není :( už sem projížděl vše co jsem k tomu scriptu dostal 😅

Our partners

rcore.cz
K4mb1
SLTH
×
×
 • Create New...