Jump to content
Fivem-DEV.cz

pikachucz

Members
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

pikachucz last won the day on October 13

pikachucz had the most liked content!

Community Reputation

2 Nováček

About pikachucz

 • Rank
  Bronze III
 • Birthday 08/19/1996

Recent Profile Visitors

56 profile views
 1. pikachucz

  Zbraně jako itemy

  Prosím o lock vyřešeno linde inventory a lepší verzí esx legacy
 2. Přístě jestli budeš chtít pomoc už budu chtít ověření o koupi produktu nebo nepomůžu. Jak řekl Slaviik nebudu podporovat leak :)
 3. pikachucz

  Nejde uložit oufit

  Zdravíčko je to chyba default scriptu má špatně napsané ukládání :) Tady client a server, který vám pomůže přehrajte to a upravte není zač Díky za rep+ <3 Client ESX = nil local GUI, CurrentActionData = {}, {} GUI.Time = 0 local LastZone, CurrentAction, CurrentActionMsg local HasPayed, HasLoadCloth, HasAlreadyEnteredMarker = false, false, false Citizen.CreateThread(function() while ESX == nil do TriggerEvent('esx:getSharedObject', function(obj) ESX = obj end) Citizen.Wait(0) end end) function OpenShopMenu() local elements = {} table.insert(elements, {label = _U('shop_clothes'), value = 'shop_clothes'}) table.insert(elements, {label = _U('player_clothes'), value = 'player_dressing'}) table.insert(elements, {label = _U('suppr_cloth'), value = 'suppr_cloth'}) ESX.UI.Menu.CloseAll() ESX.UI.Menu.Open('default', GetCurrentResourceName(), 'shop_main', { title = _U('shop_main_menu'), align = 'right', elements = elements, }, function(data, menu) menu.close() if data.current.value == 'shop_clothes' then HasPayed = false TriggerEvent('esx_skin:openRestrictedMenu', function(data, menu) menu.close() ESX.UI.Menu.Open('default', GetCurrentResourceName(), 'shop_confirm', { title = _U('valid_this_purchase'), align = 'right', elements = { {label = _U('yes'), value = 'yes'}, {label = _U('no'), value = 'no'}, } }, function(data, menu) menu.close() if data.current.value == 'yes' then ESX.TriggerServerCallback('esx_eden_clotheshop:checkMoney', function(hasEnoughMoney) if hasEnoughMoney then TriggerEvent('skinchanger:getSkin', function(skin) TriggerServerEvent('esx_skin:save', skin) end) TriggerServerEvent('esx_eden_clotheshop:pay') HasPayed = true ESX.TriggerServerCallback('esx_eden_clotheshop:checkPropertyDataStore', function(foundStore) if foundStore then ESX.UI.Menu.Open('default', GetCurrentResourceName(), 'save_dressing', { title = _U('save_in_dressing'), align = 'right', elements = { {label = _U('yes'), value = 'yes'}, {label = _U('no'), value = 'no'}, } }, function(data2, menu2) menu2.close() if data2.current.value == 'yes' then ESX.UI.Menu.Open('dialog', GetCurrentResourceName(), 'outfit_name', { title = _U('name_outfit'), }, function(data3, menu3) menu3.close() TriggerEvent('skinchanger:getSkin', function(skin) TriggerServerEvent('esx_eden_clotheshop:saveOutfit', data3.value, skin) end) ESX.ShowNotification(_U('saved_outfit')) end, function(data3, menu3) menu3.close() end) end end) end end) else TriggerEvent('esx_skin:getLastSkin', function(skin) TriggerEvent('skinchanger:loadSkin', skin) end) ESX.ShowNotification(_U('not_enough_money')) end end) end if data.current.value == 'no' then TriggerEvent('esx_skin:getLastSkin', function(skin) TriggerEvent('skinchanger:loadSkin', skin) end) end CurrentAction = 'shop_menu' CurrentActionData = {} end, function(data, menu) menu.close() CurrentAction = 'shop_menu' CurrentActionData = {} end) end, function(data, menu) menu.close() CurrentAction = 'shop_menu' CurrentActionData = {} end, { 'tshirt_1', 'tshirt_2', 'torso_1', 'torso_2', 'decals_1', 'decals_2', 'arms', 'arms_2', 'pants_1', 'pants_2', 'shoes_1', 'shoes_2', 'bproof_1', 'bproof_2', 'chain_1', 'chain_2', 'helmet_1', 'helmet_2', 'mask_1', 'mask_2', 'glasses_1', 'glasses_2', 'bags_1', 'bags_2', }) end if data.current.value == 'player_dressing' then ESX.TriggerServerCallback('esx_eden_clotheshop:getPlayerDressing', function(dressing) local elements = {} for i=1, #dressing, 1 do table.insert(elements, {label = dressing[i], value = i}) end ESX.UI.Menu.Open('default', GetCurrentResourceName(), 'player_dressing', { title = _U('player_clothes'), align = 'right', elements = elements, }, function(data, menu) TriggerEvent('skinchanger:getSkin', function(skin) ESX.TriggerServerCallback('esx_eden_clotheshop:getPlayerOutfit', function(clothes) TriggerEvent('skinchanger:loadClothes', skin, clothes) TriggerEvent('esx_skin:setLastSkin', skin) TriggerEvent('skinchanger:getSkin', function(skin) TriggerServerEvent('esx_skin:save', skin) end) ESX.ShowNotification(_U('loaded_outfit')) HasLoadCloth = true end, data.current.value) end) end, function(data, menu) menu.close() CurrentAction = 'shop_menu' CurrentActionMsg = _U('press_menu') CurrentActionData = {} end ) end) end if data.current.value == 'suppr_cloth' then ESX.TriggerServerCallback('esx_eden_clotheshop:getPlayerDressing', function(dressing) local elements = {} for i=1, #dressing, 1 do table.insert(elements, {label = dressing[i], value = i}) end ESX.UI.Menu.Open('default', GetCurrentResourceName(), 'supprime_cloth', { title = _U('suppr_cloth'), align = 'right', elements = elements, }, function(data, menu) menu.close() TriggerServerEvent('esx_eden_clotheshop:deleteOutfit', data.current.value) ESX.ShowNotification(_U('supprimed_cloth')) end, function(data, menu) menu.close() CurrentAction = 'shop_menu' CurrentActionData = {} end) end) end end, function(data, menu) menu.close() CurrentAction = 'room_menu' CurrentActionData = {} end) end AddEventHandler('esx_eden_clotheshop:hasEnteredMarker', function(zone) CurrentAction = 'shop_menu' CurrentActionData = {} end) AddEventHandler('esx_eden_clotheshop:hasExitedMarker', function(zone) ESX.UI.Menu.CloseAll() CurrentAction = nil if not HasPayed then if not HasLoadCloth then TriggerEvent('esx_skin:getLastSkin', function(skin) TriggerEvent('skinchanger:loadSkin', skin) end) end end end) -- Create Blips Citizen.CreateThread(function() for i=1, #Config.Shops, 1 do local blip = AddBlipForCoord(Config.Shops[i].x, Config.Shops[i].y, Config.Shops[i].z) SetBlipSprite (blip, 73) SetBlipDisplay(blip, 4) SetBlipScale (blip, 0.65) SetBlipColour (blip, 47) SetBlipAsShortRange(blip, true) BeginTextCommandSetBlipName("STRING") --AddTextComponentString(_U('clothes')) AddTextComponentString("Obchod s oblecenim") EndTextCommandSetBlipName(blip) end end) -- Display markers Citizen.CreateThread(function() while true do Wait(0) local coords = GetEntityCoords(GetPlayerPed(-1)) for k,v in pairs(Config.Zones) do if(v.Type ~= -1 and GetDistanceBetweenCoords(coords, v.Pos.x, v.Pos.y, v.Pos.z, true) < Config.DrawDistance) then DrawMarker(v.Type, v.Pos.x, v.Pos.y, v.Pos.z, 0.0, 0.0, 0.0, 0, 0.0, 0.0, v.Size.x, v.Size.y, v.Size.z, v.Color.r, v.Color.g, v.Color.b, 100, false, true, 2, false, false, false, false) DrawText3Ds(v.Pos.x, v.Pos.y, v.Pos.z+0.99, "Stiskni ~g~[~w~E~g~]~w~ pro otevreni menu") end end end end) -- Enter / Exit marker events Citizen.CreateThread(function() while true do Wait(0) local coords = GetEntityCoords(GetPlayerPed(-1)) local isInMarker = false local currentZone = nil for k,v in pairs(Config.Zones) do if(GetDistanceBetweenCoords(coords, v.Pos.x, v.Pos.y, v.Pos.z, true) < v.Size.x) then isInMarker = true currentZone = k end end if (isInMarker and not HasAlreadyEnteredMarker) or (isInMarker and LastZone ~= currentZone) then HasAlreadyEnteredMarker = true LastZone = currentZone TriggerEvent('esx_eden_clotheshop:hasEnteredMarker', currentZone) end if not isInMarker and HasAlreadyEnteredMarker then HasAlreadyEnteredMarker = false TriggerEvent('esx_eden_clotheshop:hasExitedMarker', LastZone) end end end) -- Key controls Citizen.CreateThread(function() while true do Citizen.Wait(0) if CurrentAction ~= nil then SetTextComponentFormat('STRING') AddTextComponentString(CurrentActionMsg) DisplayHelpTextFromStringLabel(0, 0, 1, -1) if IsControlPressed(0, 38) and (GetGameTimer() - GUI.Time) > 300 then if CurrentAction == 'shop_menu' then OpenShopMenu() end CurrentAction = nil GUI.Time = GetGameTimer() end end end end) function DrawText3Ds(x,y,z, text) local onScreen,_x,_y=World3dToScreen2d(x,y,z) local px,py,pz=table.unpack(GetGameplayCamCoords()) SetTextScale(0.32, 0.32) SetTextFont(4) SetTextProportional(1) SetTextColour(255, 255, 255, 255) SetTextEntry("STRING") SetTextCentre(1) AddTextComponentString(text) DrawText(_x,_y) local factor = (string.len(text)) / 500 DrawRect(_x,_y+0.0125, 0.015+ factor, 0.03, 0, 0, 0, 80) end Server: ESX = nil TriggerEvent('esx:getSharedObject', function(obj) ESX = obj end) RegisterServerEvent('esx_eden_clotheshop:pay') AddEventHandler('esx_eden_clotheshop:pay', function() local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) xPlayer.removeMoney(Config.Price) TriggerEvent('esx_addonaccount:getSharedAccount', 'society_vlada', function(account) account.addMoney(Config.Price/3) end) TriggerClientEvent('esx:showNotification', source, _U('you_paid') .. Config.Price) end) RegisterServerEvent('esx_eden_clotheshop:saveOutfit') AddEventHandler('esx_eden_clotheshop:saveOutfit', function(label, skin) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) TriggerEvent('esx_datastore:getDataStore', 'property', xPlayer.identifier, function(store) local dressing = store.get('dressing') if dressing == nil then dressing = {} end table.insert(dressing, { label = label, skin = skin }) store.set('dressing', dressing) end) end) RegisterServerEvent('esx_eden_clotheshop:deleteOutfit') AddEventHandler('esx_eden_clotheshop:deleteOutfit', function(label) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) TriggerEvent('esx_datastore:getDataStore', 'property', xPlayer.identifier, function(store) local dressing = store.get('dressing') if dressing == nil then dressing = {} end label = label table.remove(dressing, label) store.set('dressing', dressing) end) end) ESX.RegisterServerCallback('esx_eden_clotheshop:checkMoney', function(source, cb) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) if xPlayer.getAccount('money').money >= Config.Price then cb(true) else cb(false) end end) ESX.RegisterServerCallback('esx_eden_clotheshop:checkPropertyDataStore', function(source, cb) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) local foundStore = false TriggerEvent('esx_datastore:getDataStore', 'property', xPlayer.identifier, function(store) foundStore = true end) cb(foundStore) end) ESX.RegisterServerCallback('esx_eden_clotheshop:getPlayerDressing', function(source, cb) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) TriggerEvent('esx_datastore:getDataStore', 'property', xPlayer.identifier, function(store) local count = store.count('dressing') local labels = {} for i=1, count, 1 do local entry = store.get('dressing', i) table.insert(labels, entry.label) end cb(labels) end) end) ESX.RegisterServerCallback('esx_eden_clotheshop:getPlayerOutfit', function(source, cb, num) local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source) TriggerEvent('esx_datastore:getDataStore', 'property', xPlayer.identifier, function(store) local outfit = store.get('dressing', num) cb(outfit.skin) end) end)
 4. Já vám dám nápovědu :)) je to tam jak pro blbce :D BossMenuLocations = { {coords = vector3(448.53457641602,-973.14971923828,30.689594268799), job = "police", label = "LSPD"}, {coords = vector3(448.53457641602,-973.14971923828,30.689594268799), job = "ambulance", label = "EMS"} }, Nějak takto to bude fungovat a to je naposled co někomu radím u placených scriptu protože nevěřím že ho vlastníte :) A máte určitě leak :)
 5. Proč někdo nevytvoří default font a nehodí to jako resourse ? Hlavně aby tam šla diakritika.
 6. pikachucz

  Zbraně jako itemy

  Zkoušel jsem tento script https://github.com/Arood/esx_weaponsync ale mám problém že to je item ale nejde použít. Normalní pistol jako weapon_appistol funguje s náboji stoho scriptu ale mohu mít jen jednu a zbrane jako itemy nejdou vůbec použít jak to mám udělat ? takhle mám es_extended Database itemů
 7. function OpenWeaponComponentShop(components, weaponName, parentShop) ESX.UI.Menu.Open('default', GetCurrentResourceName(), 'armory_buy_weapons_components', { title = _U('armory_componenttitle'), align = 'right', elements = components }, function(data, menu) if data.current.hasComponent then ESX.ShowNotification(_U('armory_hascomponent')) else ESX.TriggerServerCallback('esx_policejob:buyWeapon', function(bought) if bought then if data.current.price > 0 then ESX.ShowNotification(_U('armory_bought', data.current.componentLabel, ESX.Math.GroupDigits(data.current.price))) end menu.close() parentShop.close() OpenBuyWeaponsMenu() else ESX.ShowNotification(_U('armory_money')) end end, weaponName, 2, data.current.componentNum) end end, function(data, menu) menu.close() end) end Přepiš celou funkci a máš to vyřešené :) Není zač <3
 8. pikachucz

  Zbraně jako itemy

  Dobrý den mám takový problém ze zbranemi a už dost dlouho a nevyřešil mi to ani inventář a nic jiného snad mi tu někdo pomůže. Potřebuji aby hráč u sebe mohl vlastnit více stejných zbraní bez toho, aby mu mizeli nebo tak něco, nebo aby mu to nepsalo že už tuto zbran vlastní. Jak tento problém vyřeším budu rád za každý rozumný návrh co bude fungovat :)
 9. pikachucz

  Leaker

  Po pravdě takový lidi jsou odpad a nikdy nic nedocílí :) Takže chill :)
 10. pikachucz

  esx_basicneeds

  Drunk tam je kvůli tomu efektu, když už má dost a motá se ti škeble :)
 11. Zde vám to nemohu poslat přidejte si mě na discord 𝙋 𝙄 𝙆 𝘼 𝘾 𝙃 𝙐#8223
 12. Pošlu vám jsem jednoduchý návod, jak si přidat na svůj server ostrov + DLC věci. Stačí vám k tomu 2 věci a to verze serveru + jednoduchý script, který vám ostrov vykreslí. A zbytek se přidá verzí. Uděláme zatím tu jednoduchou část a to že si vlezete do server.cfg a tam si nastavíte verzi serveru: set sv_enforceGameBuild "2189" První věc máme za sebou ted přidáme jednoduchý script: Vytvoříte si složku s názvem: perico Do toho si vytvoříte soubor: fxmanifest.lua A do souboru vložíte tento kod: fx_version 'bodacious' game 'gta5' client_scripts { 'client.lua' } Dále si vytvoříte soubor client.lua A do souboru vložíte tento kod: local islandLoaded = false local islandIPL = { "h4_mph4_terrain_01_grass_0", "h4_mph4_terrain_01_grass_1", "h4_mph4_terrain_02_grass_0", "h4_mph4_terrain_02_grass_1", "h4_mph4_terrain_02_grass_2", "h4_mph4_terrain_02_grass_3", "h4_mph4_terrain_04_grass_0", "h4_mph4_terrain_04_grass_1", "h4_mph4_terrain_05_grass_0", "h4_mph4_terrain_06_grass_0", "h4_islandx_terrain_01", "h4_islandx_terrain_01_lod", "h4_islandx_terrain_01_slod", "h4_islandx_terrain_02", "h4_islandx_terrain_02_lod", "h4_islandx_terrain_02_slod", "h4_islandx_terrain_03", "h4_islandx_terrain_03_lod", "h4_islandx_terrain_04", "h4_islandx_terrain_04_lod", "h4_islandx_terrain_04_slod", "h4_islandx_terrain_05", "h4_islandx_terrain_05_lod", "h4_islandx_terrain_05_slod", "h4_islandx_terrain_06", "h4_islandx_terrain_06_lod", "h4_islandx_terrain_06_slod", "h4_islandx_terrain_props_05_a", "h4_islandx_terrain_props_05_a_lod", "h4_islandx_terrain_props_05_b", "h4_islandx_terrain_props_05_b_lod", "h4_islandx_terrain_props_05_c", "h4_islandx_terrain_props_05_c_lod", "h4_islandx_terrain_props_05_d", "h4_islandx_terrain_props_05_d_lod", "h4_islandx_terrain_props_05_d_slod", "h4_islandx_terrain_props_05_e", "h4_islandx_terrain_props_05_e_lod", "h4_islandx_terrain_props_05_e_slod", "h4_islandx_terrain_props_05_f", "h4_islandx_terrain_props_05_f_lod", "h4_islandx_terrain_props_05_f_slod", "h4_islandx_terrain_props_06_a", "h4_islandx_terrain_props_06_a_lod", "h4_islandx_terrain_props_06_a_slod", "h4_islandx_terrain_props_06_b", "h4_islandx_terrain_props_06_b_lod", "h4_islandx_terrain_props_06_b_slod", "h4_islandx_terrain_props_06_c", "h4_islandx_terrain_props_06_c_lod", "h4_islandx_terrain_props_06_c_slod", "h4_mph4_terrain_01", "h4_mph4_terrain_01_long_0", "h4_mph4_terrain_02", "h4_mph4_terrain_03", "h4_mph4_terrain_04", "h4_mph4_terrain_05", "h4_mph4_terrain_06", "h4_mph4_terrain_06_strm_0", "h4_mph4_terrain_lod", "h4_mph4_terrain_occ_00", "h4_mph4_terrain_occ_01", "h4_mph4_terrain_occ_02", "h4_mph4_terrain_occ_03", "h4_mph4_terrain_occ_04", "h4_mph4_terrain_occ_05", "h4_mph4_terrain_occ_06", "h4_mph4_terrain_occ_07", "h4_mph4_terrain_occ_08", "h4_mph4_terrain_occ_09", "h4_boatblockers", "h4_islandx", "h4_islandx_disc_strandedshark", "h4_islandx_disc_strandedshark_lod", "h4_islandx_disc_strandedwhale", "h4_islandx_disc_strandedwhale_lod", "h4_islandx_props", "h4_islandx_props_lod", "h4_islandx_sea_mines", "h4_mph4_island", "h4_mph4_island_long_0", "h4_mph4_island_strm_0", "h4_aa_guns", "h4_aa_guns_lod", "h4_beach", "h4_beach_bar_props", "h4_beach_lod", "h4_beach_party", "h4_beach_party_lod", "h4_beach_props", "h4_beach_props_lod", "h4_beach_props_party", "h4_beach_props_slod", "h4_beach_slod", "h4_islandairstrip", "h4_islandairstrip_doorsclosed", "h4_islandairstrip_doorsclosed_lod", "h4_islandairstrip_doorsopen", "h4_islandairstrip_doorsopen_lod", "h4_islandairstrip_hangar_props", "h4_islandairstrip_hangar_props_lod", "h4_islandairstrip_hangar_props_slod", "h4_islandairstrip_lod", "h4_islandairstrip_props", "h4_islandairstrip_propsb", "h4_islandairstrip_propsb_lod", "h4_islandairstrip_propsb_slod", "h4_islandairstrip_props_lod", "h4_islandairstrip_props_slod", "h4_islandairstrip_slod", "h4_islandxcanal_props", "h4_islandxcanal_props_lod", "h4_islandxcanal_props_slod", "h4_islandxdock", "h4_islandxdock_lod", "h4_islandxdock_props", "h4_islandxdock_props_2", "h4_islandxdock_props_2_lod", "h4_islandxdock_props_2_slod", "h4_islandxdock_props_lod", "h4_islandxdock_props_slod", "h4_islandxdock_slod", "h4_islandxdock_water_hatch", "h4_islandxtower", "h4_islandxtower_lod", "h4_islandxtower_slod", "h4_islandxtower_veg", "h4_islandxtower_veg_lod", "h4_islandxtower_veg_slod", "h4_islandx_barrack_hatch", "h4_islandx_barrack_props", "h4_islandx_barrack_props_lod", "h4_islandx_barrack_props_slod", "h4_islandx_checkpoint", "h4_islandx_checkpoint_lod", "h4_islandx_checkpoint_props", "h4_islandx_checkpoint_props_lod", "h4_islandx_checkpoint_props_slod", "h4_islandx_maindock", "h4_islandx_maindock_lod", "h4_islandx_maindock_props", "h4_islandx_maindock_props_2", "h4_islandx_maindock_props_2_lod", "h4_islandx_maindock_props_2_slod", "h4_islandx_maindock_props_lod", "h4_islandx_maindock_props_slod", "h4_islandx_maindock_slod", "h4_islandx_mansion", "h4_islandx_mansion_b", "h4_islandx_mansion_b_lod", "h4_islandx_mansion_b_side_fence", "h4_islandx_mansion_b_slod", "h4_islandx_mansion_entrance_fence", "h4_islandx_mansion_guardfence", "h4_islandx_mansion_lights", "h4_islandx_mansion_lockup_01", "h4_islandx_mansion_lockup_01_lod", "h4_islandx_mansion_lockup_02", "h4_islandx_mansion_lockup_02_lod", "h4_islandx_mansion_lockup_03", "h4_islandx_mansion_lockup_03_lod", "h4_islandx_mansion_lod", "h4_islandx_mansion_office", "h4_islandx_mansion_office_lod", "h4_islandx_mansion_props", "h4_islandx_mansion_props_lod", "h4_islandx_mansion_props_slod", "h4_islandx_mansion_slod", "h4_islandx_mansion_vault", "h4_islandx_mansion_vault_lod", "h4_island_padlock_props", "h4_mansion_gate_broken", ----------############## "h4_mansion_gate_closed", "h4_mansion_remains_cage", "h4_mph4_airstrip", "h4_mph4_airstrip_interior_0_airstrip_hanger", "h4_mph4_beach", "h4_mph4_dock", "h4_mph4_island_lod", "h4_mph4_island_ne_placement", "h4_mph4_island_nw_placement", "h4_mph4_island_se_placement", "h4_mph4_island_sw_placement", "h4_mph4_mansion", "h4_mph4_mansion_b", "h4_mph4_mansion_b_strm_0", "h4_mph4_mansion_strm_0", "h4_mph4_wtowers", "h4_ne_ipl_00", "h4_ne_ipl_00_lod", "h4_ne_ipl_00_slod", "h4_ne_ipl_01", "h4_ne_ipl_01_lod", "h4_ne_ipl_01_slod", "h4_ne_ipl_02", "h4_ne_ipl_02_lod", "h4_ne_ipl_02_slod", "h4_ne_ipl_03", "h4_ne_ipl_03_lod", "h4_ne_ipl_03_slod", "h4_ne_ipl_04", "h4_ne_ipl_04_lod", "h4_ne_ipl_04_slod", "h4_ne_ipl_05", "h4_ne_ipl_05_lod", "h4_ne_ipl_05_slod", "h4_ne_ipl_06", "h4_ne_ipl_06_lod", "h4_ne_ipl_06_slod", "h4_ne_ipl_07", "h4_ne_ipl_07_lod", "h4_ne_ipl_07_slod", "h4_ne_ipl_08", "h4_ne_ipl_08_lod", "h4_ne_ipl_08_slod", "h4_ne_ipl_09", "h4_ne_ipl_09_lod", "h4_ne_ipl_09_slod", "h4_nw_ipl_00", "h4_nw_ipl_00_lod", "h4_nw_ipl_00_slod", "h4_nw_ipl_01", "h4_nw_ipl_01_lod", "h4_nw_ipl_01_slod", "h4_nw_ipl_02", "h4_nw_ipl_02_lod", "h4_nw_ipl_02_slod", "h4_nw_ipl_03", "h4_nw_ipl_03_lod", "h4_nw_ipl_03_slod", "h4_nw_ipl_04", "h4_nw_ipl_04_lod", "h4_nw_ipl_04_slod", "h4_nw_ipl_05", "h4_nw_ipl_05_lod", "h4_nw_ipl_05_slod", "h4_nw_ipl_06", "h4_nw_ipl_06_lod", "h4_nw_ipl_06_slod", "h4_nw_ipl_07", "h4_nw_ipl_07_lod", "h4_nw_ipl_07_slod", "h4_nw_ipl_08", "h4_nw_ipl_08_lod", "h4_nw_ipl_08_slod", "h4_nw_ipl_09", "h4_nw_ipl_09_lod", "h4_nw_ipl_09_slod", "h4_se_ipl_00", "h4_se_ipl_00_lod", "h4_se_ipl_00_slod", "h4_se_ipl_01", "h4_se_ipl_01_lod", "h4_se_ipl_01_slod", "h4_se_ipl_02", "h4_se_ipl_02_lod", "h4_se_ipl_02_slod", "h4_se_ipl_03", "h4_se_ipl_03_lod", "h4_se_ipl_03_slod", "h4_se_ipl_04", "h4_se_ipl_04_lod", "h4_se_ipl_04_slod", "h4_se_ipl_05", "h4_se_ipl_05_lod", "h4_se_ipl_05_slod", "h4_se_ipl_06", "h4_se_ipl_06_lod", "h4_se_ipl_06_slod", "h4_se_ipl_07", "h4_se_ipl_07_lod", "h4_se_ipl_07_slod", "h4_se_ipl_08", "h4_se_ipl_08_lod", "h4_se_ipl_08_slod", "h4_se_ipl_09", "h4_se_ipl_09_lod", "h4_se_ipl_09_slod", "h4_sw_ipl_00", "h4_sw_ipl_00_lod", "h4_sw_ipl_00_slod", "h4_sw_ipl_01", "h4_sw_ipl_01_lod", "h4_sw_ipl_01_slod", "h4_sw_ipl_02", "h4_sw_ipl_02_lod", "h4_sw_ipl_02_slod", "h4_sw_ipl_03", "h4_sw_ipl_03_lod", "h4_sw_ipl_03_slod", "h4_sw_ipl_04", "h4_sw_ipl_04_lod", "h4_sw_ipl_04_slod", "h4_sw_ipl_05", "h4_sw_ipl_05_lod", "h4_sw_ipl_05_slod", "h4_sw_ipl_06", "h4_sw_ipl_06_lod", "h4_sw_ipl_06_slod", "h4_sw_ipl_07", "h4_sw_ipl_07_lod", "h4_sw_ipl_07_slod", "h4_sw_ipl_08", "h4_sw_ipl_08_lod", "h4_sw_ipl_08_slod", "h4_sw_ipl_09", "h4_sw_ipl_09_lod", "h4_sw_ipl_09_slod", "h4_underwater_gate_closed", "h4_islandx_placement_01", "h4_islandx_placement_02", "h4_islandx_placement_03", "h4_islandx_placement_04", "h4_islandx_placement_05", "h4_islandx_placement_06", "h4_islandx_placement_07", "h4_islandx_placement_08", "h4_islandx_placement_09", "h4_islandx_placement_10", "h4_mph4_island_placement" } CreateThread(function() while true do SetRadarAsExteriorThisFrame() SetRadarAsInteriorThisFrame(`h4_fake_islandx`, vec(4700.0, -5145.0), 0, 0) Wait(0) end end) CreateThread(function() while true do if #(GetEntityCoords(PlayerPedId()) - vector3(4840.571, -5174.425, 2.0)) < 2000.0 then if not islandLoaded then islandLoaded = not islandLoaded for i = #islandIPL, 1, -1 do RequestIpl(islandIPL[i]) end Citizen.InvokeNative(0x9A9D1BA639675CF1, "HeistIsland", 1) Citizen.InvokeNative(0xF74B1FFA4A15FBEA, 1) -- island path nodes (from Disquse) SetScenarioGroupEnabled('Heist_Island_Peds', 1) -- SetAudioFlag('PlayerOnDLCHeist4Island', 1) SetAmbientZoneListStatePersistent('AZL_DLC_Hei4_Island_Zones', 1, 1) SetAmbientZoneListStatePersistent('AZL_DLC_Hei4_Island_Disabled_Zones', 0, 1) end else if islandLoaded then islandLoaded = not islandLoaded for i = #islandIPL, 1, -1 do RemoveIpl(islandIPL[i]) end Citizen.InvokeNative(0x9A9D1BA639675CF1, "HeistIsland", 0) Citizen.InvokeNative(0xF74B1FFA4A15FBEA, 0) SetScenarioGroupEnabled('Heist_Island_Peds', 0) -- SetAudioFlag('PlayerOnDLCHeist4Island', 0) SetAmbientZoneListStatePersistent('AZL_DLC_Hei4_Island_Zones', 0, 0) SetAmbientZoneListStatePersistent('AZL_DLC_Hei4_Island_Disabled_Zones', 1, 0) end end Wait(5000) end end) Ted už máme vše hotové, stačí restartovat váš server a vše je přidáno na serveru. Užívejte. Výhody: Hráči nemusí stahovat velké soubory MLO či YMAP, takže nemusí stahovat 2 giga v připojování na server. + předchází neviditelným objektů takže ostrov je čistý a nikde nenarážíte. Nevýhody: Při hodně MLO,YMAP může bugovat, ale mě se to ještě nestalo :)
 13. Instalace serveru by mělo základ nainstalovat :) Ale jestli to chcete ručně mohu vám to poslat :)
 14. Tohle vyřeší 100% váš problém není zač :)

Our partners

rcore.cz
K4mb1
SLTH
×
×
 • Create New...