Jump to content
Fivem-DEV.cz

Recommended Posts

Posted (edited)

1) Neexistující command

Spoiler

Tato chybová hláška nám může vyskočit pokud command vůbec nezaregistrujeme nebo pokud ho registrujeme nějakým pochybným způsobem. 

Když command vůbec nezaregistrujeme . Pokud command nemáme zaregistrovaný žádným způsobem musíme si ho tedy vytvořit. Zde to přesně popisovat nebudu. Tutoriál najdete zde: https://docs.fivem.net/natives/?_0x5FA79B0F

Command registrujeme přes essentialmode nebo přes jiný framework, který na serveru chybí :D Jedna z možností jak tento problém vyřešit je framework nebo script přes který je command zaregistrovaný na server přidat. Osobně bych ale doporučil metodu bez frameworku a to tedy s nativkou RegisterCommand.

Jedna z možností jak to může vypadat:


TriggerEvent('es:addGroupCommand', 'unloadipl', 'admin', function(source, args, user)
    TriggerClientEvent('esx:unloadIPL', -1, args[1])
end, function(source, args, user)
    TriggerClientEvent('chat:addMessage', source, { args = { '^1SYSTEM', 'Insufficient Permissions.' } })
end, {help = _U('unload_ipl')})

My tento command tedy změníme nějak takto: 


RegisterCommand("unloadipl", function(source, args, rawCommand)
    -- V tomto případě musíme mít esx, protože chceme zkontrolovat skupinu hráče
    local xPlayer = ESX.GetPlayerFromId(source)
    if xPlayer then
        if xPlayer.getGroup() == 'admin' then
            TriggerClientEvent('esx:unloadIPL', -1, args[1])
        else
            TriggerClientEvent('chat:addMessage', source, { args = { '^1SYSTEM', 'Insufficient Permissions.' } })
        end
    end
end, false)

Shrnutí: Nedoporučuji registrovat commandy přes frameworky ale přes nativky :D

 

2) Jméno ve scoreboardu

Spoiler

Jedna z dalších problémových věcí je, že se nám ve scoreboardu ukazuje naše IC jméno, místo našeho Steam nebo Fivem jména Nejčastěji je to způsobené esx_identity a funkci xPlayer.getName(). Tento problém vyřešíme, že funkce zaměníme.

Ukážeme si to u tohoto scoreboardu: https://github.com/esx-community/esx_scoreboard/blob/master/server/main.lua#L44

Před:


connectedPlayers[playerId].name = Sanitize(xPlayer.getName())

Po:


connectedPlayers[playerId].name = Sanitize(GetPlayerName(playerId))

 

3) Po připojení na server mám základní NPC postavu

Spoiler

Pokud u vás nastane situace, že si nainstalujete nějaký framework a vaše postava po připojení bude NPC, může k tomu vést několik problémů 😄 Pro příklad jsem si vybral třeba ESX. V tomto případě si zkontrolujeme, jestli máme všechny potřebné scripty k esx_identity. Pokud ano, zkontrolujeme, jestli se nám ukládají věci do databáze nebo jestli se nám v konzoli ukazuje, že vše proběhlo v pořádku. Pokud ano, kontaktujte nás s více informacemi na našem discordu https://discord.com/invite/hmMXmyX7fW. Pokud ne, zkuste to vše správě zprovoznit podle dokumentace nebo nás také kontaktuje na již zmiňovaném discordu.

4) Vypnutí základního HUD a vypnutí status baru

Spoiler

Jedna z velmi častých otázek je: Jak vypnout základní HUD, který se nachází v es_extended. Základní HUD vypneme v configu es_extended přesněji zde: https://github.com/esx-framework/esx-legacy/blob/main/[esx]/es_extended/config.lua#L13 A ten druhý HUD nebo-li Status Bar vypneme zde: https://github.com/esx-framework/esx-legacy/blob/main/[esx_addons]/esx_basicneeds/config.lua#L3 a projistotu i zde: https://github.com/esx-framework/esx-legacy/blob/main/[esx_addons]/esx_status/config.lua#L6

5) Nastavení výplat z frakce

Spoiler

Výplaty nastavíme v configu es_extended. Přesněji zde: https://github.com/esx-framework/esx-legacy/blob/main/[esx]/es_extended/config.lua#L12 přepíšeme hodnotu Config.EnableSocietyPayouts z false na true.

6) Všechny texty s diakritikou ukazují obdélníčky 

Spoiler

 

Na tento problém máme jednoduché řešení:
A) Nepoužívat diakritiku 
B) Streamovat custom font s diakritkou 

Na streamování fontu udělal tutoriál tady pán Isignar: 

Já jen přiložím odkaz z exe a dll souborama. Protože s tím byli dost velké problémy: https://drive.google.com/drive/folders/1QahxTdPGqDB2FmOajbiTx2gmK4JSCsk0

 

7) PDM nefunguje, musím restartovat server aby zase šlo

Spoiler

Pro správně fungování základního PDM je zapotřebí: 1) Nesmíte mít žádnou kategorii prázdnou 2) Nesmíte mít nikde žádný překlep (malá/velká písmena, mezera...) Pokud i tak problém přetrvává, smažte tabulky a nahrajte originální SQL, pokud i tam problém přetrvává, kontaktujte někoho na discordu: https://discord.com/invite/hmMXmyX7fW

8) Zaměstnanci se nezobrazují v job menu

Spoiler

Může se stát, že hráč má ve jméně "špatný" znak, který vaše databáze nedokáže přečíst. Můžete zkusit vyhodit všechny zaměstnance z daného jobu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás na discordu: https://discord.com/invite/hmMXmyX7fW

9) Jak zapnout txAdmin menu ?
 

Spoiler

Zapnutí txAdmin menu je v celku jednoduché. Popíšeme si ho v následujících krocích:
1) Klikneme na záložku Settings
2) Klikneme na záložku Menu
3) Enable Menu -> YES
4) Vše uložíme
image.thumb.png.3da9822dec63e8921b136346f1bf03ea.png

Další důležitou věcí je mít příslušná oprávnění na používání menu. Musíme mít ale také v txAdminovi naše discordID.
1) Klikneme na záložku Admin Manager - zde upravíme již vytvořený účet nebo vytvoříme nový
2) Zadáme naše discordID a nastavíme si příslušná oprávnění
3) Vše uložíme
image.thumb.png.4b9004610498d3230cbfebd5e4636f24.png

 

 

Edited by goodfantomas
Gramatika pepega
 • Like 3
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

10) Jak přidat /try do rpchatu ?

Spoiler

 

Přidání tohoto příkazu je v celku velice jednoduché...
1) Do client části vašeho rpchatu přidáme těchto pár řádků


RegisterCommand('try', function(source, args, rawCommand)
  local tryRandomizer = math.random(1,2) -- Tato lua funkce vybere náhodné číslo mezi 1 a 2
  if tryRandomizer == 1 then -- Pokuď je hodnota jedna přinuť clienta spusit příkaz /do Ano
    ExecuteCommand('do Ano')
  else -- Pokuď je hodnota jíná než jedna clienta spusit příkaz /do Ne
    ExecuteCommand('do Ne')
  end
end)

2) Soubor uložíme a následně script restartujeme

 

 

Edited by goodfantomas
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

Our partners

rcore.cz
K4mb1
SLTH
×
×
 • Create New...