Jump to content

About This File

tento script vám umožní využívat commandy /stav a /zde

TriggerEvent('chat:addSuggestion', '/zde', 'Přidá zde zprávu/Odebere zprávu, která je zde.', {})
TriggerEvent('chat:addSuggestion', '/stav', 'Přidá zprávu, která u vás bude viset, slouží pro zobrazení vašeho stavu, pokud není v normálu.', {})

případně dotazu pište : mr.ben2395


×
×
  • Create New...