Jump to content
Fivem-DEV.cz

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/05/2021 in all areas

 1. 7 points
  Optimalizace scriptů Zdravím všechny developery, rádoby developery, adminy, majitele serverů, samouky a další. Jak asi víte, halo efekt serveru je poměrně důlěžitý -> Hráč se připojí, bude mít 10 FPS kvůli nějaké neřesti serveru, po 2 měsících problém opravíte, tak pravděpodobně hráč zpátky už nezavítá. No a ostatně, pokud je hráč ve FiveM nový, tak FiveM už třeba ani hrát nebude, přejde na jinou podobnou platformu. Takže pokud víte, že vaše scripty nejsou optimalizované a to hodně špatně optimalizované, tak je na čase těm hráčům říct, že problém je na vaší straně a nebo ho opravit. Níže si ukážeme, jak na to. Nutno podotknout, že toto není jediný způsob, způsobů je více. Níže si ukážeme ten nejjednoduší: 1. Jo, ještě abych nezapomněl, je potřeba si ukázat, jak zjistit, na čem vlastně jsme. Je to jednoduché, otevřeme si F8 a do ní napíšeme: "resmon 1", co nám otevře takové okno a vy uvidíte, které scripty vám nejvíce zatěžují CPU a jaké je celkové vytížení CPU. No a takové CPU ms je druhý sloupeček zleva. Když nahoru na něj kliknete, tak se vám seřadí scripty podle toho, který je nejzatěžující a nejníž bude nejspíše nějaká mapa. Číslo bude nejspíše (mělo by) být zelené. Uveďme si tu nějaké hodnoty, pro představu: 10ms a > - Zamyslete se, zda nebude lepší server vypnout a optimalizovat jej a pak až na něj pustit hráče 5 - 10ms - No, ještě máte před sebou velký kus práce 3.01 - 5ms - Průměrný server, ale ještě se to dá vylepšit 0 - 3ms - Dobrá práce ! Nějaké obejktivnější - Dle pana "teb" z LSPR.cz by normálně hotový server (kdy máte všechny featury, které chcete mít a in general máte vše hotové, neplánujete nic přidávat a když jsou scripty ve stand-by mode - pokud budete zrovna v nějakém "heistu", tak dává smysl, že script musí běžet náročněji) (Nějakých 250 scriptů, aut, map dohromady asi) je strop 3ms -> Máte víc? Tak šup do toho. Základní body: Dávejte co nejméně věcí do "while true do" s Wait (Citizen.Wait) - je to stejné; které je o hodnotě 0 - Hodně málo věcí potřebuje být aktualizováno káždý frame Věci jako hashe atd. nezískávejte kažý frame, stačí jednou za celé načtení hry Nechte script "spát"/čekat, když hráč je daleko od místa, kde se má něco dít No a níže si dáme nějaké ty příklady Níže je příklad, jak vykreslovat 3DText (funkci na vykreslování musíme mít někde bokem) a po stisknutí klávesy [E] vyvolat funkci. Vlevo je příklad, kdy script bude každý frame kontrolovat vzdálenost, dokonce pomocí FiveM native, vpravo je rychlejší, který to bude kontrolovat pomocí "lua math", vpravo, který poběží "mnohem lépe", který nebude kontrolovat každý frame, pokud jsme dále, ale bude "spát" Dalším takovým příkladem je ukázáno, že se nemusí vždy všechno dělat ve "while true do" loopě, stačí 1/resource load, dát tam pár Waits a tím ušetřit nějaký ten zlomek ms v total CPU ussage. Stačí si napsat a definovat hashe mimo loopu a potom tam dát nějaké ty Waits. No a níže je vidět, pokud máme table s více lokacemi a jednoduše nemůžeme kontrolovat, zda je hráč poblíž - pokud ne, tak necháme loop čekat a to proto, že když hráč není poblíž neznamená, že je daleko i od další. Dá se tomu předejít, že budeme kontrolovat, zda je poblíž alespoň jedné a pokud ne, tak necháme script spát. No a zase, to nalevo ve stand-by mode běží +- 0.03ms a nalevo 0.01ms a hráč to reálně nepozná. No na závěr jen zbývá dodat, že programování není jen o kopírování, ale o vymýšlení, snění, zkoušení a realizování. Zase, jako vždy, netvrdím, že toto j správně a že byste to takto měli dělat, ale říkám, jak jsem to já udělal, jak to mně funguje a jak jsem s tím já spokojen. Také budu rád, když mě někdo opraví a poradí mi. Jo a nezapomínejte, ne všechny FPS problém a celkové výkonnostní problémy má na svědomí script a vysoké CPU ussage, ale také ruku k dílu za nízká FPS dávají addon mapy, auta a oblečení - proto jak se říká (a ani teď a tady tomu nebude jinak) - Méně je někdy více. Jakmile narazím na další informace a zkušenosti, tak nebudu váhat je sdílet.
 2. 4 points
  OneSync Infinity a jeho neřesti OneSync Infinity a jeho přednost je, že umožňuje téměř neomezený počet slotů a že si client nenačítá všechny hráče na serveru, ale pouze ty v okolí - hráč má zónu, budeme jí nyní nazývat třeba "render zone". Tato zóna, dle všeho, je velká 400 GTA units, tzn. pokud chcete zjistit hráče na druhé straně mapy, tak ho nezjistíte -> Proto je potřeba zjišťovat hráče (pokud to je nutné), tak serverově. Níže si řekneme asi nejzákladnější problémy, které může a s nějvětší pravděpodobností OneSync Infinity bude způsobovat. 1) Chat Dost lidí, při zapnutí OneSync Infinity přijde na server, začne si sundavat boty (/me sundavá botu z levé nohy) a najednou se na druhé straně mapy zleká, co se děje, proč vidí, že si někdo sundavá boty i když u něho nikdo není. Opravu si ukážeme na následujícím esx_rpchat"u". (https://github.com/esx-framework/esx_rpchat/blob/master/client/main.lua) RegisterNetEvent('esx_rpchat:sendProximityMessage') AddEventHandler('esx_rpchat:sendProximityMessage', function(playerId, title, message, color) local player = PlayerId() local target = GetPlayerFromServerId(playerId) local playerPed = PlayerPedId() local targetPed = GetPlayerPed(target) local playerCoords = GetEntityCoords(playerPed) local targetCoords = GetEntityCoords(targetPed) if target == player or #(playerCoords - targetCoords) < 20 then TriggerEvent('chat:addMessage', {args = {title, message}, color = color}) end end) Takto nějak (jak je ukázáno výše) vypadá normální funkčí client side event na posílání eventu, který všem hráčů v blízkosti ukáže proximity message. No jo, ale proč se ta zpráva na OneSync Infinity ukáže klidně i hráčům přes celou mapu? Je to prostě -> Hráč mimo zónu bude mít "GetPlayerServerFromId" - nebo jeho, -1 a coords budou vector3(0.0, 0.0, 0.0) a když se od sebe odečtou, tak to bude splňovat podmínku, že vzdálenost je menší než 20 GTA units a proto se ukáže zpráva i jemu. Tento problém se dá vyřešit pouhým přidáním 2 řádků (nebo-li podmínky), která bude kontrolovat, zda "target" není -1: RegisterNetEvent('esx_rpchat:sendProximityMessage') AddEventHandler('esx_rpchat:sendProximityMessage', function(playerId, title, message, color) local player = PlayerId() local target = GetPlayerFromServerId(playerId) if target ~= -1 then local playerPed = PlayerPedId() local targetPed = GetPlayerPed(target) local playerCoords = GetEntityCoords(playerPed) local targetCoords = GetEntityCoords(targetPed) if target == player or #(playerCoords - targetCoords) < 20 then TriggerEvent('chat:addMessage', {args = {title, message}, color = color}) end end end) No a takovouto jednoduchou podmínkou se bám opraví problém s chatem, kdy zpráva je viditelná pro všechny hráče na serveru. Jednoduché, ne? Ještě bych rád dodal, že toto mi NIKDO neporadil a tento "fix" jsem našel na fóru https://forum.cfx.re . 2) Neexistující ID entity (špatné ID entit) Při OneSync Infinity (i normální server bez OneSync) mohou mít problémy, kdy si spawnou entitu, vzdálí se od ní a vrátí se k entitě, mají uložené její ID v proměnné, ale už to ID entity není stejné jako to uložené v proměnné a script nefunguje tak, jak má. Je to z důvodu toho, že když se od auta vzdálím z "render zone", tak se smaže a když se vrátím, tak se vytvoří znova. Dá se tím pracovat pomocí NetworkGetEntityFromNetworkId NetworkGetNetworkIdFromEntity Kdy tyto 2 natives zobrazí ID entity, které se nemění při vzdálení se od entity Nutno podotknout, že toto píši po zhlédnutí videa od pana "teb" z LSRP.cz a čerpám z informací, které on řekl, takže pokud se chcete dozvědět více, určitě byste měli zajít se podívat na toto video a celý kanál LSPR.cz : 3) Spawnování entit na vzdálenost Jak je OneSync Infinity známý pro svojí možnost "neomezeného" počtu hráčů, tak asi dá logiku, že kdyby si client načítal a stáhoval stále 1024 hráčů, tak by to nedělalo dobro. To znamená, že pokud budete stát na letišti v Los Santos (LSIA) a budete tam chtít udělat heist, že na tom letišti se vám spawne letadlo a budete mít nějaké drogy, letadlem je převezete do Sandy Shores a tam to rozvezete dodávkou. Pokud budete chtít kolečko u letiště, dát E a spustí se heist, vy si spawnete auto v Sandy, Letadlo na letišti v LSIA, tak bude problém. Problém bude, protože letadlo v Sandy Shores bude s největší pravděpodobností smazáno OneSyncem, protože se nachází mimo render zone. Takže to dané auto musíte spawnout jiném způsobem, letadlo u vás na letišti by nemělo dělat problém. Spustíme si "heist" a potom, třeba každé 2 sekundy si řekneme: "Je hráč 250 units a méně od místa kde chci spawnovat auto"? -> "Ne" - Počkám sekundu a proces zopakuji -> "Ano" - Jdu k dalšímu kroku - "Je auto již spawnuté"? -> "Ano" - Nic nedělám -> "Ne" - Spawnu auto a zapíši si, že je auto již spawnuté, aby se nám každou 1 sekundu nespawnulo 1 auto. Ale abychom byli trochu konkrétnější, tak si ukážeme jeden problém, které jsem před nedávnem řešil a to konkrétně problém s aircraft shopem, kdy se mi letadlo nespawnulo po zakoupení a hráč neměl ani peníze a ani stroj. Pro ukázku si půjčíme tento script: https://github.com/HumanTree92/esx_aircraftshop/blob/master/client/main.lua. No a letadlo se nám nezobrazí, protože ho budeme chtít dělat mimo render zone. To si můžeme zjistit následujícím "výpočtem" print(#(vector3(-965.2, -2983.5, 14.5) - vector3(-1874.7, -3137.5, 14.9))) No a protože je to daleko, tak se spawne, nám zmizí a potom máme smůlu. Dá se tomu předejít tak, že prvně hráče "portnete" na místo, kde se má stroj spawnout a potom až ho spawnete no a to si můžeme udělat nějak takto: ESX.TriggerServerCallback('esx_aircraftshop:buyVehicle', function(success) if success then IsInShopMenu = false menu2.close() menu.close() DeleteDisplayVehicleInsideShop() SetEntityCoords(playerPed, Config.Zones.ShopOutside.Pos) -- Zde si hráče portneme na místo spawnu letadla a letadlo nadále nezmizí ESX.Game.SpawnVehicle(vehicleData.model, Config.Zones.ShopOutside.Pos, Config.Zones.ShopOutside.Heading, function(vehicle) TaskWarpPedIntoVehicle(playerPed, vehicle, -1) SetVehicleNumberPlateText(vehicle, generatedPlate) FreezeEntityPosition(playerPed, false) SetEntityVisible(playerPed, true) end) else ESX.ShowNotification(_U('not_enough_money')) end end, vehicleData.model, generatedPlate) Jenom bych rád, v neposlední řadě, pro rejpaly jako pan J****, B***** a tak dále a tak dále, že neříkám, že toto je tak nějak správně, že je to nejlepší a nejfunkčnější řešení. Jen říkám, jak bych a jak jsem to udělal já, jak to u nás na serveru se 100 hráči denně funguje a jak si myslím, že je to dobře. A pokud proti tomuto máte výhrady, tak k tomu napište prosím napiště konstruktivní a objektivní kritiku a dá se s tím něco dělat, ale jinak ... .
 3. 3 points
  Dobrá práce Squizere tohle by měl přečíst každej "developer" co kdy šáhne na FiveM. Je mi líto že tu jsou stále servery CZ/SK servery a né pouze malé Zap servery které hráčům tvrdí jak čísla v resource monitoru nic neznamenají a 9ms+ je absolutně v pohodě. Nebudu zde takové případy jmenovat ale doufám že se tohle k nim někdy dostane.
 4. 2 points
  Ahoj, založil jsem už potřetí můj Discord, který se věnuje MLO kreacím, jestli máte zájem, můžete se připojit a popř. shlédnout mou práci na YT, vše pošlu níže. Chtěl bych poděkovat Isigarovi za možnost to sem hodit. Budu moc rád za podporu a sdílení! Díky! Discord: https://discord.gg/cdCDTYAP3E YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQvo0Hr1nDThf4GpyDJldhA Také bych sem hodil pár mých prací, které jsou free a volně ke stažení:
 5. 2 points
  Proč zde na fóru doporučuješ svoje placené scripty? Abych poradil snad i lépe: stačí ti přepsat esx_policejob a odebrat nepotřebné části, nemusíš za nic platit a budeš mít plně funkční job.
 6. 1 point
  function SetExtrasOnVehicles() local playerPed = PlayerPedId() local vehicle = GetVehiclePedIsIn(playerPed) for i=1, 14 do if DoesExtraExist(vehicle, i) then SetVehicleExtra(vehicle, i, 0) end end end Něco takového by mělo fungovat.
 7. 1 point
 8. 1 point

  Version 2.0

  19 downloads

  čau přikládám složku z jobama můžete si je upravit podle sebe normálně v configu a ulehčil sem vám prací je to přeložené do češtiny můžete přijít i na můj discord a děkuji za stažení https://discord.gg/9yEAAt2ZRa :) určite doraz
 9. 1 point
  Mno návod tu asi celý není ale jednoduše - request model, create object vytvoří objekty někde na zemi třeba - delete object ho smaže - časový rozhraní pro všechny potřebuješ udělat na server-side pokud je chceš mít syncnuté a pokud ne tak stačí u klienta - když sebere point vymažeš objekt, dáš item a nastavíš časovač třeba na 15 a ten timer kontroluje jestli třeba odpočtem už je v tom času
 10. 1 point
  Ahoj, jdi do - resources/[maps]/fivem-map-skater nebo fivem-map-hipster a zde jsou tři mapy, rozjedeš si tu, kterou používáš a zde je soubor "map.lua" a v ni je hodně spawnpointů a pedů. Všechny smažeš a dáš tam pouze své souřadnice a peda. Tímto zapříčiníš, že to každého hráče spawne s tímto pedem, ale také na souřadnicích které si tam nastavíš. Př. jak to může vypadat: Tvůj nastavený ped + souřadnice uprostřed náměstí. spawnpoint 'mp_m_famdd_01' { x = 195.23, y = -933.87, z = 30.69 }
 11. 1 point
  Dodávám. Pepřák#2109 - 698563417644204034 Profiguys#0832 - 186318287464824842
 12. 1 point
  Já našel jen tyto, všechny pozvánky už zrušili. godEdy#9221- 349247958841032715 ! Alin#3690 - 286961227593285634
 13. 1 point

  Version 1.0.0

  57 downloads

  Prasknutí pneumatik po nárazu. Jelikož tohle je můj první script, když nepočítam blips nebo jobs. Tak za jakýkoliv feedback bych byl rád.
 14. 1 point
  Ahoj, zdravím všechny kdo si toto čte, chtěl bych upozornit na pár týpků, kteří lítají s RedEnginem po serverech a dumpujou servery, neodvážil jsem se nic stáhnout a nemohu přesněji potvrdit jestli ty scripty jsou uplně stejné jako na těch serverech. Jelikož je pravděpodobnost že to bude nějaký Discord ID Hack nebo jak se to jmenuje. Zde přikládám obrázek: Přeji krásný den. :) (Jméno bylo zamazáno z důvodu n-wordu)
 15. 1 point
  Ahojky. Jdeš do složky, kde máš server.cfg, a tam se nachází složka cache.
 16. 1 point
  Ahoj, byl tu požadavek připravit script pro udělení CK hráči, tak jsem sedl za klávesnici a něco natřískal. Tento script je light-weight, pouze server-side, nepoužívá ESX ani VRP, pouze mysql-async, který beztak už máš! Volání do DB je optimalizované, tudíž nebude vést k server-hitchům. Řekněte konec vyřizování žádostí o CKčka! K čemu to je? Ulehčení práce adminům se smazáváním postav po CK, tudíž méně administrace pro A-team (není potřeba ani aby daný admin měl přístup do databáze). Dependencies mysql-async Instalace resource exportuj do složky resources na serveru přidej potřebné záznamy do konfigurace server server.cfg # Spuštění scriptu ensure rage_ck # Nastavení toho, kdo může command provolávat add_ace identifier.steam:11000000rage0011 command.ck allow add_ace identifier.steam:11000000rage0011 command.cksteam allow nakonfiguruj si nastavení databázových tabulek v config.lua potřeba přidat všechny tabulky, kde chceš hráčovy záznamy smazat // table = databázová tabulka, column = jaký sloupec identifikuje daného hráče Config.Tables = { { table = 'addon_account_data', column = 'owner' }, { table = 'addon_inventory_items', column = 'owner' }, { table = 'billing', column = 'identifier' }, { table = 'datastore_data', column = 'owner' }, { table = 'owned_vehicles', column = 'owner' }, { table = 'user_licenses', column = 'owner' }, { table = 'users', column = 'identifier' } } nastav si debug jestli chceš výpis do konzole Config.Debug = false Použití /ck [ID] kickne daného hrče ze serveru, načte si jeho steamID a následně promaže tabulky, které jsou nakonfigurované v config.lua Použití v případě, že hráč je na serveru. /cksteam [steamID] promaže tabulky, které jsou nakonfigurované v config.lua na základě steamID parametru Použití v případě, že hráč již není na serveru TriggerServerEvent("rage_ck:DeletePlayer", [[<string> identifier ]]) použití v jakémkliv tvým scriptu. Stačí do parametru poslat steamID a hráč je fuč! Changelog v1.0.0 Základ Přidána možnost smazat hráče na základě steamID v1.0.1 Přidána možnost udělit CK hráči, který je na serveru Code cleanup Užívejte krásného dne, milí kolegové developeři
 17. 1 point
  Jenže pokud mu někdo řekne: "Je to špatné, nemorální, atd ... - nedělej to", nic si z toho nebude dělat, ale pokud si to vyžere pěkně celé, všechno, tak je větší šance, že už to znova neudělá. Ano, dělat chyby je lidské a odpouštět se musí, ale kdyby každý dělal neustále chyby, tak budeme žít v chaosu a nikam se nedostaneme.
 18. 1 point
  Sice starší ale i tak to dělal .. takoví lidé by této komunitě neměli co dělat..
 19. 1 point
  Zdravím, pokud by měl někdo zájem o thief menu tak ho zde zasílám: Download: https://github.com/cshonza/fivem-thiefmenu Ukázka:
 20. 1 point
  zkontroluj si jestli máš správnou verzi mysql async :)
 21. 1 point
  Super návod, určitě to spoustu lidem pomůže.
 22. 1 point
  Někdy se to smaže dokonce. Ale ne moc často. Bylo mi řečeno nepoužívat to, cituji pana: "d-bub#3790" 'avoid unneeded netid management' except you instead create unneeded entities for everyone? as the person was 'suggesting' setting https://runtime.fivem.net/doc/natives/?_0xD3A183A3 to 99999 which is utterly stupid don't know why the docs even say that's a good idea or why the native exists it's not something you should ever do again, if you need a blip across the map make a coord blip first Takže proto jsem to zde nezmiňoval.
 23. 1 point
  Ano, přidej si po odevzdání lodě tuto nativ fci https://runtime.fivem.net/doc/natives/?_0x06843DA7060A026B
 24. 1 point
  ESX_ADVANCEDGARAGE Moje jednoduchá úprava pro esx_advancedgarage, kde se vám u letadel, lodí, aut objeví v garážích a na odtahovce možnost firemních a osobních vozidel, tzn. že si každý může vybrat firemní auta, pokud firma vlastní nějaké. Pokud jej někdo (jeden člověk) vytáhne, tak jej nebude moci vytáhnout nikdo jiný, dokud člověk, který to auto vytáhl ho neuklidí zpátky do garáže. Auto si člověk pro sebe koupí v klasickém PDM a následně ho pomocí příkazu převede na firmu, pokud je boss a v configu máte tuto možnost zapnutou, tak boss frakce může převádět firemní auta na osobní pro sebe. Příkazy jsou: /changeownertosociety - Každý hráč může převést auto na svojí firmu, které uvidí zaměstnanci ve všech garžích /withdrawcar - Pouze boss může, pokud máte tuto možnost v configu zapnutou GitHub repo: https://github.com/czsquizer/esx_advancedgarage Download: https://github.com/czsquizer/esx_advancedgarage FiveM-DEV.cz soubor: (PS: Nemohu zaručit, že soubor bude vždy aktuální stejně tak jako repo na GitHubu, protože nebudu každý commit znovu nahrávat) ShowCase video: Pokud něco nefunguje, prosím, vytvořte Issue na GitHubu a poslečně to nějak vyřešíme. Pokud máte někdo nějaký návrh, tak napište, můžeme udělat, nebo si udělejte PR na GitHubu. Nebuďte "dumbas" a přečtěte si kód jak vypadá a upravte si to dle vašeho uvážení. Proto je to přeci open source.
 25. 1 point
  https://github.com/Parow/esx_menu_default
 26. 1 point

  Version 1.0.0

  32 downloads

  Squizers edit of esx_advancedgarage
 27. 1 point
  fiha, muj tezce nekorektni a sprostej stream bude brzo "must watch" tutorial pro programovani fivem :D kazdopadne supr clanek, jen bych VIC vypichnul, ze by NIKDO nemel ukladat id networked entity dele jak 1 frame. kdyz je entita networked a jeste s ni nejak chci pracovat, vzdy VehToNet/PedToNet/ObjectToNet a ukladat si jen netid
 28. 1 point
  Už sem to vyřešil ale děkuji za tvojí aktivitu
 29. 1 point
  Tak pro jaký item to nejde?
 30. 1 point
  Tak si ještě zkontroluj druhou skutečnost, co jsem psal.
 31. 1 point
  Ahoj, možná taková basic věc, co mě napadne jako první je - zkontroluj si, zda máš všechny incons zapsané v fxmanifest.lua / __resource.lua. A ještě že název ikonky neco.png je název itemu, který je zapsán v databázi -> v našem případě by to byl item name "neco".
 32. 1 point
  @Marvis taky v tom nevidím žádný problém script mám koupený od squizera a myslím si že lepší věc mu poradit nemohl😉 A ten cash za to tak velký není.
 33. 1 point
  :D Jasně UncleJust nebo Gusepe mu dali určitě svolení..
 34. 1 point
  Zdravím, Níže posílám pár řádků na /reload script. Nevím, jestli to je useful nebo ne, ale stále mě o to někdo žádá v PM. Psal jsem to když jsem s "developem" začínal (stále začínám a učím se :D ), tak na to berte ohled také prosím. Pokud toto nebude končit fiaskem a lynčem, tak mohu upravit garáže, pomocí pár řádků, aby bylo možné mít frakčí a osobní auta. Tento script znovu načte postavu a "měl by" odebrat bugnuté předměty z ruky, bugnuté animace, whatever. Ale ještě je nutné dodat slova pana "teb"a, která zní: "Server by měl být udělán tak, aby tento příkaz nemusel být potřeba" Řádky níže vložte do jakékoliv client části scriptu, který podporuje (má) ESX. RegisterCommand('reload', function() local ped = PlayerPedId() local hp = GetEntityHealth(ped) ESX.TriggerServerCallback('esx_skin:getPlayerSkin', function(skin, jobSkin) local isMale = skin.sex == 0 TriggerEvent('skinchanger:loadDefaultModel', isMale, function() ESX.TriggerServerCallback('esx_skin:getPlayerSkin', function(skin) TriggerEvent('skinchanger:loadSkin', skin) TriggerEvent('esx:restoreLoadout') end) end) end) SetEntityHealth(ped, hp) ESX.UI.Menu.CloseAll() SetNuiFocus(false, false) ClearPedTasks(ped) end, false)
 35. 1 point
  Je to starší verze (neupravená a kód celkově není upravený tzv. "čistý", takže pokud si to chcete upravit budiž), ale stále nic nečekejte, je to základní edit, nic složitého. Vozidla jsou udělána v určitém menu, kvů li optimalizaci. Celkově cena je předělána na server side. Řádek 84 a 208 si nastavte job. (Můžete si to změnit zpátky na identifier) Nešlo mi to sem hodit takže: https://www.mediafire.com/file/bxq56xjolhyqowd/esx-qalle-sellvehicles.rar/file
 36. 1 point
  if IsPedInAnyVehicle(PlayerPedId(), false) then DrawMarker(...) end Takto můžeš.
 37. 1 point
  Návod na vytvorenie mapy YMAP cez CodeWalker Budete potrebovať : Codewalker : https://www.gta5-mods.com/tools/codewalker-gtav-interactive-3d-map A nainštalované GTA 5 ČASŤ PRVÁ - NASTAVENIE CODEWALKERU Krok 1 - Otvorte menu v Codewalker. Pre pepíkov : Musíte kliknúť na tlačítko, ktoré je zakrúžkované na obrázku. Krok 2 - Zapnite si DLC možnosť. Zasa pre pepíkov : Zaškrtnite políčko "Enable DLC" viz. na obrázku. Krok 3 - Otvorte sekciu Selection a tam si zapnite Mouse Select a Mód si nastavte na Entity Pre pepíkov : Záver : Super a teraz ste pripravený pridávať objekty! ČASŤ DRUHÁ - PRIDÁVANIE OBJEKTOV Krok 1 - Stlačte písmeno T a mal by sa vám objaviť tento Tool Bar. Krok 3 - Vytvorte YMAPU a pridajte tam objekt. Kliknite na new file a potom na New ymap file Malo by sa vám otvoriť toto okienko : Premenujte si mapu. Kliknite na políčko Ymap hore a kliknite New Entity. Malo by sa vám vytvoriť entita v podobe vajíčka. S entitou môžete hýbať a otáčať pomocou toolbaru. Entitu môžete zmeniť tu : Nejaké propy môžete nájsť na tomto webe: https://plebmasters.de/?app=objects Ja použijem: prop_palm_med_01b Položte si entitu na nejaké miesto kde chcete. Ja si moju palmu dám na HL. Garáže Entitu môžete duplikovať pomocou klávesy LSHIFT. - Pre pepíkov Ľavý Shift. Ja som si na HL. Garáže pridal palmy. ČASŤ TRETIA - EXPORT Stlačte Calculate all flags a Calculate all extents. Potom už len súbor uložte ako .ymap do hocijakého priečinka. Potom nezabudnite na Manifest! Skopírujte si celý kód manifestu, a dajte ho do textového editora a uložte to ako formát .ymf (Odporúčam Notepad++) (v starších verziach ide rovno stiahnuť súbor _manifest.ymf) Vytvorte si priečinok napr. MojaMapa, tam vytvorte ďalší priečinok s názvom stream a tam presuňte vaš YMAP a YMF súbor. Už len stačí keď interiér nainštalujete pomocou tohto návodu : https://fivem-dev.cz/index.php?/topic/186-jak-přidávat-mapu-na-server-ymap/ ZÁVER Ak by náhodou niečo nefungovalo, alebo som sem niečo napísal zle, nebojte sa mi to povedať :D Som občas krypel a niečo pokazím. Neviem čím sa tu hodnotia príspevky, ale poteším sa za každý like alebo upvote. Za dostatočný počet upvotov urobím aj návod na retextúrovanie budov a interiérov :D Pre nejaké dotazy ma môžete kontaktovať na discorde : Bromomento#2778 Ale prosím nevolajte mi, alebo nepíšte mi o polnoci. Díky <3
 38. 1 point
  Platit za anticheat výrobcům cheatů je kravina, na to se vyprdněte a prostě si udělejte anticheat vlastní. Stačí po každém cheaterovi zjisti co přesně udělal, ošetřit to a máte. Případně si někoho s cheatama pozvat na server a říct mu, aby je zkusil použít.
 39. 1 point
  Ahoj, nevím jak nové esx, ale starší esx neumí ukládat barvu světel. Zde zasílám jednoduchý návod na to jak udělat, aby se uložili. NÁVOD: => es_extended/client/functions.lua Najdeme si modXenon = IsToggleModOn(vehicle, 22), a přepíšeme na modXenon = GetVehicleXenonLightsColour(vehicle, 22), dále najdeme if props.modXenon ~= nil then ToggleVehicleMod(vehicle, 22, props.modXenon) end a přepíšeme na if props.modXenon ~= nil then ToggleVehicleMod(vehicle, 22, true) SetVehicleXenonLightsColour(vehicle, props.modXenon) end Restartujte server a světla se již budou ukládat S pozdravem kFxDaKing.
 40. 1 point
  Fixed, v server/main.lua na řádku 56 musíte nahradit totoif xPlayer.get('money') >= Config.Price then za toto: if xPlayer.getAccount('money').money >= Config.Price then Můžem LOCK :D
 41. 1 point
  Myslím si že je to lepší dát do jedné složky, použij fxmanifest.lua a napíšeš tam něco takového fx_version 'adamant' games { 'gta5' } files { 'data/*_vehicles.meta', 'data/*_carvariations.meta', 'data/*_carcols.meta', 'data/*_handling.meta', 'data/*_vehiclelayouts.meta', } data_file 'HANDLING_FILE' 'data/*_handling.meta' data_file 'VEHICLE_METADATA_FILE' 'data/*_vehicles.meta' data_file 'CARCOLS_FILE' 'data/*_carcols.meta' data_file 'VEHICLE_VARIATION_FILE' 'data/*_carvariations.meta' data_file 'VEHICLE_LAYOUTS_FILE' 'data/*_vehiclelayouts.meta'
 42. 0 points
  Ano něco podobného, akorát aby to bylo v jobu jako CurrentAction třeba na šatnu..
 43. 0 points
  Pošli prosím client a server tvého police jobu
 44. 0 points
  a co třeba mu odpustit? je to z roku 2019 a tebe sere že jednou udělal tuhle chybu? jako rly? každý dělá chyby a každý člověk se raz ponaučí! podívej se na příspěvěk na jayjaye... ten jayjay jsem já a je sice právda že jsem byl v té skupině ale nic bych tam nenapsál XD potom když se na mě spadlo to nedorozumění tak jsem po chvílce zjistil kdo to byl a sám bratranec se přisnál jak isigarovi a na serveru lsrp.cz... potom mi došlo že já v tom mám taky nějaký podíl... a to že jsem byl v té skupině XD kdo by věřil taky někomu kdo je ve skupině kde jsou zadarmo placené mapy a skripty XD podívej... dělat chyby je lidské ale odpouštět je božšké! já jsem se ponaučil, mr.nobody se ponaučil a spoustu dalších lidí se ponaučilo ze svých chyb
 45. 0 points
  Jestli máš server přes zap tak tam je to myslím že free je to v settings =)
 46. 0 points
  Tak určite iný tvorcovia mu dajú povolenie na predávanie Máp a scriptov, za ktoré im nedá ani podiel...
 47. 0 points
  Zdravím. Prikladám identifiers cheatera menom JonášCZE. Chlapec spawnoval všade lietadla, ale po bane to prestalo. Dúfam že pomôže.
 48. 0 points
  Je to kretén :) Zase musel vypnout server dostává na piču
 49. 0 points

Our partners

rcore.cz
K4mb1
SLTH
×
×
 • Create New...